Partners

cmo
Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Groningen:
Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Groningen is het onafhankelijk provinciaal kenniscentrum op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn, actief in projectontwikkeling, beleidsadvies en onderzoek. CMO Groningen zet het beleid van de provincie Groningen op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn om in projecten. Daarnaast voert ze projecten uit op verzoek van derden, zoals gemeenten, instellingen en ministeries. Gezamenlijk versterken ze zo de sociale infrastructuur.

jasmijnMulticultureel vrouwencentrum JASMIJN:
Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn is een plek waar vrouwen met verschillende achtergronden en culturen elkaar ontmoeten en waar hen de gelegenheid wordt geboden om uit hun isolement te komen en contacten op te bouwen.
Multicultureel vrouwencentrum Jasmijn is gericht op de bewustwording van de maatschappelijke positie van vrouwen door hen te wijzen op het belang van het kunnen en durven kiezen waar het gaat om de inrichting van het leven binnen bestaande mogelijkheden. Ook worden vrouwen attent gemaakt op aanwezige keuzemogelijkheden en ondersteund bij het maken van keuzes.
sii
Stichting Inburgering en Integratie (SI!);
 
SI! is al jarenlang dè plek waar mensen met verschillende achtergronden en culturen elkaar ontmoeten. Bij SI! wordt de gelegenheid geboden om contacten op te bouwen, uit het isolement te komen, voor te bereiden op de inburgeringscursus door het doen van allerlei activiteiten en vervolgens om de inburgeringscursus te doen. Veel allochtone mensen weten de weg te vinden  naar SI!. De activiteiten worden ondersteund door allochtone en autochtone vrijwilligers.
  
ic1150Interconnect:
Interconnect is een internationaal georiënteerd adviesbureau. Een bureau dat zich onderscheidt door gebruik te maken van een uitgebreid netwerk van bedrijfsadviseurs, trainers en specialisten uit het bedrijfsleven (zowel profit als non-profit), overheidsinstellingen en vooraanstaande onderwijsinstituten. Een divers gezelschap van denkers, doeners en overdragers waarmee Interconnect haar klanten een totaalpakket biedt.
De kern van de activiteiten is gericht op de ondersteuning van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bij de uitvoering van nationale, Europese en mondiale projecten gericht op de ontwikkeling van mensen in de samenleving. Samen met deze organisaties ontwikkelt en beheert Interconnect innovatieprojecten met activiteiten gericht op de ontwikkeling van mensen, structuren, instrumenten en organisaties. Kenmerkend is de door Interconnect ontwikkelde SSI aanpak (Social, Sustainable Innovation). Een aanpak gericht op duurzame en structurele verankering van de projectresultaten

 eu
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Europese Integratie fonds (EIF).
"Van EU naar lokaal".