30
mrt

Presentatie Handboek VIP-AIM

handboekMet trots presenteert CMO Groningen het Handboek VIP-AIM op het Noordelijk Congres Vrijwilligerswerk op 29 maart in Groningen.
Een handboek met best practices en methodiek van het Vrijwilligers Inspiratie Prakticum. Een methodiek die gaat om het Activeren Inspireren en Motiveren van mensen  vanuit verschillende achtergronden en culturen. Om hun de mogelijkheid te geven uit hun isolement te komen door het doen van vrijwilligersactiviteiten. Om nieuwe contacten op te bouwen en te werken aan een sociaal en economisch zelfstandig leven. In de workshops van vanmiddag kunt u zelf ervaren hoe deze methodiek werkt.

CMO Groningen werkt sinds 1 april 2011 samen met Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, Stichting voor Inburgering en Integratie (SI!) en Interconnect in dit project. Het project wordt ondersteund door het Europees Integratiefonds. Met de VIP-methodiek worden 60 vrijwilligers in Delfzijl en Groningen ingezet.

Activeren: VIP-ambassadeurs activeren deelnemers
We organiseren samen voorlichtingsbijeenkomsten en geven culinaire, creatieve en theater workshops. We maken gebruik van de lokale VIP-ambassadeurs om nieuwkomers te benaderen, die in een sociaal isolement leven. Zo werkt Si! Delfzijl samen de Antilliaanse en Turkse verenigingen. Jasmijn zet haar vrouwen in, vrouwe, die al tot vrijwilliger zijn opgeleid en binnen het centrum gastvrouw of receptionist zijn.
 
Inspireren: de deelnemers aan de workshops inspireren elkaar
Deelnemers worden bewust gemaakt van hun eigen positie in de Nederlandse maatschappij en worden gestimuleerd hun eigen keuzes te maken. In Delfzijl volgen de deelnemers een cursus theater maken, die na een jaar kan leiden tot de presentatie van hun eigen theaterproductie. Zowel in Delfzijl als Groningen worden kookworkshops gegeven. In Groningen kunnen de vrouwen bij Jasmijn diverse creatieve workshops volgen zoals schilderen, mozaïeken en sieraden maken.
Motiveren: anderen motiveren om aan de slag te gaan
De deelnemers aan de workshops worden gemotiveerd om hun eigen ervaringen te delen met anderen. De deelnemers geven voorlichting en demonstraties van de workshops tijdens de evenementen in hun eigen buurt en wijk. Dit kan op een kleinschalig evenement zijn zoals het wijkfeest in Tuikwerd, Delfzijl in oktober óf op het zomerfeest van Jasmijn in Groningen in juli.
VIP-Handboek

De ervaringen en expertise van zowel professionals en vrijwilligers van Jasmijn, Si!, Interconnect en CMO Groningen hebben we gebundeld in het handboek. Ik wil hen  dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet. Het handboek bevat een overzicht van de ontwikkelde activiteiten, de processtappen en aanvullende instrumenten. Ook aandacht voor de maatschappelijke context, zowel nationaal als Europees. En natuurlijk veel concrete voorbeelden uit de praktijk en deelnemers die zelf aan het woord komen.

 eu
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Europese Integratie fonds (EIF).
"Van EU naar lokaal".